Блог

09.05.2024 article image

Структура IELTS: огляд чотирьох блоків

IELTS є міжнародною системою, яка оцінює рівень знань англійської в тих, для кого ця мова не є рідною. Маючи декілька ступенів перевірки, тест охоплює всі необхідні мовні навички. Саме тому так важливо розбиратися в структурі IELTS, щоб мати змогу якісно підготуватися до його складання.

 

Структура IELTS: Academic vs General Training

 

Як відомо, кандидати можуть обрати один із двох основних модулів для складання іспиту — це звичайний і академічний. Перший знадобиться для імміграції чи роботи, а другий — для вступу до закладів освіти. Оскільки Academic передбачений для освітнього середовища, завдання там дещо складніші. Однак на загальну структуру це не впливає.

 

Блоки IELTS

 

На все тестування передбачено 4 блоки IELTS: Listening, Reading, Writing і Speaking. Таку послідовність, до речі, вони зберігають під час реального тесту. Про загальну тривалість кожного з блоків і кількість завдань можна дізнатися з таблиці нижче.

 

Listening

Reading

Writing

Speaking

30 хв

60 хв

60 хв

11-14 хв

4 розділи

3 розділи

2 завдання

3 частини

40 запитань

40 запитань

150 і 250 слів

Спілкування віч-на-віч

 

Коротко про кожен розділ:

 

 1. Listening (Аудіювання) — перевіряє здатність розуміти основний зміст на аудіо. Для загального модуля це монологи й діалоги на повсякденні теми, а для академічного — додаткові дискусії студентів, лекція викладача.

 2. Reading (Читання) — загальний тест оцінює здатність розуміти й аналізувати тексти, пов'язані з повсякденною та робочою практикою (реклама, розклади транспорту, газети, інструкції тощо). В IELTS Academic вам траплятимуться тексти академічного характеру, доповнені графіками або діаграмами.

 3. Writing (Письмо) — завдання у письмових частинах також відрізняються. Для модуля General потрібно відреагувати на певну ситуацію, пояснивши її письмово, а також обміркувати певну думку чи проблему. В академічному тесті буде опис графіку чи таблиці, а друге завдання з висунутою проблемою буде на навчальну тему.

 4. Speaking (Усна частина) — передбачає вступну частину, монолог і діалог з екзаменатором. В обидвох модулях студенти починають зі знайомої теми, на кшталт родини й інтересів, а далі обговорюють одну задану тему.

 

Структура IELTS - Listening

 

Цей розділ є першим на шляху до оцінки рівня англійської. Його структуру можна представити наступним чином:

 

 • 4 завдання — 4 аудіозаписи, які програються лише по 1 колу. Перші 2 на повсякденні теми — з участю двох спікерів і монолог. 3-тя частина містить бесіду між двома студентами, а 4 — лекцію одного спікера на академічну тему. Акценти трапляються різні — американський, британський, австралійський, новозеландський.

 • 40 запитань — по 10 на аудіо. Як правило, всі вони мають той самий порядок, що й зміст у записі. Це можуть бути: заповнення пропусків у тексті/формі/таблиці; вибір правильних відповідей із запропонованих варіантів (Multiple choice); зіставлення інформації (Matching); маркування карти/діаграми; завершення речення; внесення короткої відповіді.

 • Час — близько 30 хв + 10 хвилин на перенесення відповідей у бланк (для paper test). 

 

Структура IELTS - Reading

 

Загальна структура IELTS Reading має наступний вигляд:

 

 • Три тексти, кожен з яких представляє певний стиль. Це можуть бути статті, розповіді, об’яви, реклама тощо.

 • 40 запитань різного типу: вибір правильних відповідей із запропонованих варіантів (Multiple choice); правда/неправда (True/False/Not given); твердження вірне чи ні (Yes/No/Not given); зіставлення інформації (Matching); співвідношення заголовків (Matching headings); зіставлення характеристик; закінчення речень; заповнення таблиці/діаграми; коротка відповідь.

 • Час — 60 хвилин. 

 

Тепер розглянемо відмінності між Academic і General Training:

 

 • General Training Reading. Завдання цього модуля, як завжди, пов'язані з повсякденним життям і практичними ситуаціями. Загалом вони поділені на 3 частини. Перша містить 2-3 коротеньких тексти — повідомлення, реклама, розклади. Друга частина має 2 тексти — робочі інструкції, контракти, матеріал щодо підвищення кваліфікації персоналу тощо. І третя — один довгий текст (уривок з журналу, газети, книги, інтернету на загальну тему). 

 • Academic Reading. Завдання тут орієнтовані на академічні теми, які є інтересом для бакалаврів і магістрів університетів. Тексти написані в оповідному, дискурсивному, аргументативному стилях і часто супроводжуються графіками або ілюстраціями. Це можуть бути аналіз і критична оцінка інформації, вилучення ключових ідей і деталей із тексту, розуміння думки й аргументації автора.

 

Структура IELTS - Writing

 

Цей блок IELTS передбачає лише два завдання, приблизний обсяг яких — 150 і 250 слів. Загалом відводиться 60 хвилин, по 20 і 40 хвилин на кожну частину. Оцінюється лексичний запас, граматика, структура і логічність викладу.

 

Розглянемо обидва завдання відповідно до кожного модулю.

 

General Training Writing

 

 • Task 1. Пропонується написати лист. Це може бути щось формальне (скарга, запит на надання інформації, лист у місцеву газету, звернення до роботодавця стосовно якоїсь проблеми) або неформальне (лист до друга щодо планів на вихідні).

 • Task 2. Написання есе на задану проблему, яку потрібно обміркувати (соціальні питання, екологічні проблеми, проблеми в суспільстві тощо).

 

Academic Writing

 

 • Task 1. Пропонується описати інформацію, представлену в графіку, таблиці, діаграмі, зображенні. Це можуть бути опис трендів, порівняння даних, пояснення процесів.

 • Task 2. Написання есе з обмірковуванням на задану тему. Потрібно розгорнуто виразити й аргументувати свою думку, навести приклади чи обґрунтування. 

 

Структура IELTS - Speaking 

 

Цей розділ призначено для оцінювання здатності до усної комунікації, загальна тривалість — 11-14 хвилин. Структура IELTS Speaking містить 3 частини та оцінюється екзаменатором в реальному часі.

 

 • Part 1 - вступна бесіда, 4-5 хв. Починається з простих запитань про вас, ваше життя, роботу чи навчання, захоплення тощо, на які потрібно давати короткі відповіді. Мета — оцінити здатність вести бесіду на повсякденні теми, використовуючи різноманітну лексику й граматичні конструкції.

 • Part 2 - монолог, 1-2 хв готуєтеся, 2 хв на відповідь. Пропонується певна тема або картка із запитанням. Оцінюється ваша здатність мислити чітко, детально та зв’язно, запас лексики, грамотність і вимову.

 • Part 3 - діалог, 4-5 хв. Передбачає глибокі питання на тему з попередньої частини. Потрібно вміти виражати свою думку, відповідати на абстрактні запитання. Екзаменатор також оцінює ваші здібності до аргументованих дискусій, аналізу.

 

Розуміння правильної структури IELTS, зокрема його основних розділів, є одним з ключових аспектів успішної підготовки до самого тесту. Тепер ви знаєте, чим відрізняються завдання модулів Academic і General Training, тож можете точно визначитися з напрямком своєї навчальної програми.