Блог

03.05.2024 article image

Результати тесту IELTS в балах та їх відповідність до рівнів англійської за CEFR

IELTS — це міжнародне тестування, яке перевіряє знання англійської мови. Його визнають сотні закладів освіти та професійних організацій по всьому світу, що і пояснює такий попит серед кандидатів. Оскільки одним із важливих аспектів є система оцінок IELTS, саме її ми й розглянемо в цьому матеріалі. 

 

Система балів IELTS

 

Згідно зі шкалою балів IELTS загальна оцінка за весь тест може становити від 0 до 9, тобто від «Не володіє» (Non-User) до «Експерт» (Expert). Цей результат є середнім арифметичним від кожного з 4 розділів, де ви також отримуєте по 0-9 балів.

 

Наприклад, якщо ви отримали 7.5 за Аудіювання, 8.0 за Читання, 7.0 за Письмо і 8,5 за Говоріння, ваш загальний бал складатиме 7.5, тобто (7.5 + 8.0 + 7.0 + 8.5) / 4.

 

Декілька слів про основні блоки та їхні завдання:

 

 1. Listening (Аудіювання). Питання оформлені у вигляді вибору правильної відповіді, заповнення пропусків або завершення речень на основі інформації, прослуханої в аудіо. За кожне з 40 питань можна отримати по 1 балу, які потім конвертуються в 9-бальну шкалу. Наприклад, за 16 правильних відповідей ви отримаєте 5 балів, за 23 – 6, за 30 – 7, за 35 – 8.

 2. Reading (Читання). Завдання передбачають розуміння основного змісту тексту, пошук деталей, розуміння думки автора та різні типи запитань, таких як True/False/Not Given або Multiple Choice. Аналогічно до попереднього розділу, тут так само 40 балів переводять у підсумкові 9, але з різницею для академічного й звичайного тесту. Наприклад, 30 набраних балів у Academic відповідатиме 7 загальним балам, а ті ж 30 у General Training — 6.

 3. Writing (Письмо). Розділ вміщує два завдання: в першому пропонується описати графік, таблицю чи діаграму, а в другому — написати есе на певну тему. Тут оцінюється те, наскільки вам вдалося розкрити тему, наскільки зв'язний вийшов текст, наявність лексичних і граматичних помилок. До того ж оцінка за друге завдання вище, адже воно більше за обсягом та дещо складніше.

 4. Speaking (Говоріння). Цей блок складається з трьох частин: спілкування на загальні теми, опис зображення чи фото, дискусія на абстрактні теми. Під час оцінювання екзаменатори спираються на такі показники, як швидкість і послідовність викладу, лексичний запас, правильна граматика та вимова.

 

До речі, студент може скористатися дуже зручною функцією One Skill Retake (на жаль, в Україні її поки немає, але вона доступна в Польщі). Це дає можливість перездати один із 4-х розділів на вибір, де вам би хотілося здобути вищі бали IELTS.

 

Така система дає змогу об'єктивно оцінити рівень володіння англійською кожного учасника тесту, а також його готовність до навчання чи роботи в англомовному середовищі.

 

Результати IELTS

 

Із загальної оцінки за весь тест виокремлюються наступні бали IELTS та рівні, що відповідають їм:

 

 • 0 - Не проходив тест. Означає, що студент взагалі не відповів на жодне питання.

 • 1 - Non-user - Не володіє. Студент практично не володіє мовою, за винятком декількох окремих слів.

 • 2 - Intermittent - Нестійкий. У студента є великі труднощі, особливо в розмовні та письмовій практиці.

 • 3 - Extremely limited - Надзвичайно обмежений. Студент розуміє тільки загальний зміст розмови, та й те лише в добре знайомих ситуаціях. Так само зазнає труднощів з вираженням інформації, особливо при спробах усного спілкування.

 • 4 - Limited - Обмежений. Студент має базові знання, однак вони все одно стосуються лише знайомого для нього контексту. Все ще спостерігаються проблеми з розуміння та вираженням думок.

 • 5 - Modest - Помірний. Студент частково володіє мовою. Попри велику кількість помилок, він все ж розуміє основний зміст у більшості випадків, може підтримати базову розмову.

 • 6 - Competent - Компетентний. Студент володіє мовою досить непогано, хоча й допускає деякі неточності. Може оперувати складними словами, особливо в знайомих ситуаціях.

 • 7 - Good - Добре. Студент вільно володіє англійською, хоч в деяких випадках і трапляються невеликі неточності чи непорозуміння. 

 • 8 - Very good - Дуже добре. Студент повністю володіє мовою, за винятком рідких неточностей. Він чудово справляється зі складною аргументацією, хоч і може неправильно зрозуміти щось у незнайомому контексті.

 • 9 - Expert - Експерт. Студент повністю знає мову. Він використовує її точно, швидко і доречно, що говорить про його повне розуміння.

 

Результати, які отримує студент, дійсні ще протягом 2-х років, тому їх можна подавати й на наступний рік до різних закладів.

 

Рівні англійської: IELTS vs CEFR

 

Для багатьох 6-ступенева система CEFR (А1-С2) є набагато звичнішою для розуміння власного рівня знань. У цій таблиці ви зможете дізнатися відповідність всіх 6 рівнів англійської з IELTS. Однак варто зазначити, що взаємозв'язок між обидвома показниками не є еквівалентним, а лише приблизним і залежить від кожного випадку індивідуально.

 

 

CEFR

Бали IELTS

Початковий

А1

1 - 3

Нижче середнього

А2

3.5 - 4

Середній

В1

4 - 5

Вище за середній

В2

5.5 - 6.5

Просунутий

С1

6.5 - 7

Досконалий

С2

8 - 9

 

Як дізнатися свій рівень IELTS ?

 

Перед повноцінним складанням офіційного тесту, можна скористатися декількома наступними ресурсами. Вони допоможуть дізнатися свій рівень IELTS, який хоч і буде приблизним, але дасть змогу підтягнути слабкі місця.

 

 • TakeIELTS.britishcouncil.org (пробні тести по кожному розділу окремо)

 • IELTSOnlineTests.com (суцільний тест на всі 4 блоки)

 • IELTS Exam (ielts-writing.info) (всі розділи, але кожен можна пройти окремо)

 • Mini-ielts.com (перевіряє лише частини Аудіювання та Читання)

 • IELTSBuddy.com (тренує всі 4 навички)

 

Підсумок

 

Тепер ви знаєте все, що потрібно, про систему балів IELTS. Для отримання офіційного результату необхідно скласти тест в спеціальному центрі або онлайн, але вказана добірка ресурсів може значно допомогти вам підняти поточний рівень знань.

 

До речі, в нашій школі SpeakWell ви можете скористатися цілим пакетом підготовки до IELTS, бонусом до якого стане повноцінний пробний тест в кінці курсу.