Блог

18.04.2024 article image

Все, що потрібно знати про рівень англійської Upper-Intermediate (B2)

«Upper intermediate — який це рівень? Середній, трохи вище, чи вже просунутий?» Питання звучить актуально для багатьох, хто вивчає англійську мову. Адже саме на цьому етапі студенти переходять від базових знань до більш просунутих навичок. Та що насправді означає бути на рівні В2? 

 

У цій статті ми розглянемо суть upper-intermediate, його важливість у процесі вивчення мови, а також можливості застосування в повсякденному житті та професійній діяльності.

 

Основне про рівень англійської Upper-intermediate

 

За загальноприйнятою системою CEFR для тих, хто не є носіями, існує всього 6 рівнів знань англійської мови. В2 серед них займає 4-ту позицію, де студенти вже мають значний досвід і багаж знань. По шкалі він знаходиться між середнім (intermediate) і просунутим (advanced) рівнями, тому вважається «перехідним».

 

Загалом upper-intermediate — це той рівень, де учень здатний вільно спілкуватися на широкий спектр тем, і вже не обов'язково перекладати в розумі кожне англійське слово рідною мовою. Навички при цьому однаково розвинені як в усній мові, так і письмовій, а ще в арсеналі є непоганий запас лексики для розуміння складних текстів. Попри це, більшість студентів прагне досягти наступних рівнів (С1-С2) для глибшого розуміння мови, наближаючись до справжніх носіїв.

 

Upper Intermediate

CEFR

B2

Кількість годин на вивчення

Близько 180 год

Досягнення з нуля

700-800 год

Словниковий запас

3200-4000 слів

Вимоги та навички

Розуміння ідеї складного тексту як на конкретні, так і абстрактні теми (зокрема технічні обговорення у своїй галузі). Вміння чітко та логічно викладати думки. Вільне (майже спонтанне) спілкування, що робить діалоги з носіями цілком комфортними. Здатність написання детального тексту на широке коло тем, розгорнуте пояснення погляду на актуальну проблему, зазначення позитивних і негативних сторін.

 

Рівень англійської B2: необхідний час на вивчення

 

Для студента, що починає вивчати англійську з нуля, досягнення upper-intermediate — це процес, який потребує немало часу, терпіння та систематичного підходу. Терміни, необхідні для цього, можуть варіюватися залежно від таких факторів, як інтенсивність і регулярність занять, мотивація, особисті якості тощо.

 

Зазвичай для досягнення впевненого В2 без попередньої підготовки потрібно від 1 до 3 років. Це за умови, якщо ви систематично займатиметеся тричі на тиждень по 2 години. Найшвидших результатів можна досягти на курсах (особливо інтенсивних), а от самостійне вивчення з використанням підручників, онлайн-ресурсів, розмовних практик та інших методів триває суттєво довше.

 

Труднощі у вивченні

 

Часто, після засвоєння студентом необхідної лексики та граматики, достатньої для вільного спілкування, його прогрес сповільнюється. Цей період, коли здається, що ви застрягли та вже не рухаєтеся вперед, має назву плато. Виникає воно зазвичай після досягнення рівня англійської В2. Причини можуть бути різними:

 

 1. Відсутність новизни. Початкова ейфорія зникає, досягнення вже не здаються такими суттєвими, а процес навчання — настільки захопливим.

 2. Недостатнє розмаїття матеріалів. Використання одного й того ж підручника, самовчителя чи сайту впродовж тривалого часу набридає. Навіть якщо ви його не пройшли до кінця, краще знайти декілька нових альтернативних джерел. 

 3. Немає практики. Зазвичай студенти, особливо на домашньому самостійному навчанні, не мають можливостей для спілкування англійською в реальних ситуаціях. А тим паче зі справжніми носіями. Це може призвести до застою у роботі над навичками.

 4. Стрес і втома. Подібні фактори здатні вплинути на здатність і бажання засвоювати нову інформацію. Саме тому важливо займатися регулярно, але потроху, не перевантажуючи розумову систему.

 5. Недостатньо мотивації. Деякі студенти завжди вмотивовані, наприклад, якщо їх незабаром очікує іспит з англійської. Але коли цілі «розмиті», як-то «хочу передивитися всі сезони “Зачарованих” в оригіналі», тримати себе в навчальному тонусі досить важко. Якщо ваша мета не передбачає занурення в мовне середовище чи іспит, тоді хоча б ставте собі чіткі дедлайни та складайте графік власного навчання. 

 

Для подолання плато найголовніше — це зберігати мотивацію, постійно виходити за межі комфортної зони, стимулювати себе новими викликами та цілями.

 

Що потрібно знати на рівні B2?

 

Оскільки на цьому рівні студент вже має досить велику базу знань, це дає йому змогу розуміти усне мовлення (переважно в помірному темпі). Він здатний дивитися більшість англомовних фільмів, майже не звертаючи уваги на субтитри, слухати новини та навіть нескладні лекції.

 

Читання художньої й академічної літератури, деяких новин на загальну тематику також не створює вагомих проблем. Щобільше, учень може обговорювати подібні теми зі співрозмовниками (якщо він у них добре розуміється), наводити приклади й аргументи. 

 

Граматика

 

На рівні англійської upper-intermediate в учня має бути чітке розуміння основної граматики англійської мови, а головне — вміння застосовувати її в усній і письмовій практиці. Крім базових, обов'язковим є знання таких тем:

 

 • Форми минулих часів: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous.

 • Конструкції used to/would з інфінітивом (для минулого).

 • Майбутній час: Present Continuous і Present Simple у контексті майбутнього, конструкція be going to, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous, Future in the Past.

 • Інші способи виразити майбутнє: be about to, be on the brink/verge/point of, be due to, be to, be bound to, be likely to.

 • Модальні дієслова: дозволу, обов'язку, необхідності, здатності; конструкції для вираження припущень і міркувань (must be, must have, can’t be, couldn’t have, might/may be, be bound/sure, be likely/unlikely to).

 • Динамічні й статичні дієслова, різні значення та вживання дієслова get.

 • Умовні речення: всі 5 видів Conditionals, чим замінити if, інверсія; конструкції I wish/If only, would rather/would sooner, it’s time, even if, as long as тощо.

 • Пасивний стан і reporting verbs.

 • Форми герундія, інфінітиву (активна, пасивна).

 • Артиклі, іменники (присвійна форма, поєднання з of, Compound nouns), займенники (зворотні, взаємні), детермінативи.

 • Relative clauses.

 • Різні випадки використання there та it.

 • Допоміжні дієслова, поняття ellipsis та substitution.

 • Негативна інверсія з прислівниками.

 • Сполучники сурядності та підрядності, linking words.

 • Порядок слів (cleft sentences).

 

Лексика

 

Запас слів і виразів на рівні англійської В2 має бути досить широким, аби студент мав змогу вільно й точно виражати свої думки. Сюди входить знання як загальновживаної лексики, так і спеціалізованих термінів залежно від інтересів і професійної сфери мовця.

 

Одними й тими самими словами вже не обійтися. Ви маєте знати та вміти влучно підбирати синоніми, знати антоніми, активно вживати фразові дієслова й ідіоми. Але пам'ятайте головне правило: не зубріть лексику, далеку від вашої сфери діяльності. Вона все одно опиниться у пасивному словниковому запасі та зрештою забудеться.

 

До свого базового лексичного запасу варто додати наступні теми:

 

 • Погода, температура, природні катаклізми (drizzly, scorching, drought)

 • Робота й професії (nine-to-five job, talk shop, step down)

 • Стосунки (fancy someone, keep someone at bay, drift apart)

 • Проблеми зі здоров'ям, травми, ліки (sore throat, treat a condition, painkillers)

 • Почуття й емоції (confident, anxious, puzzled)

 • Злочин і злочинці, покарання (kidnapper, suspect, acquitted)

 • Новини й медіа (broadcast, column, sensationalist)

 • Одяг, фасон і матеріали (baggy, spotted, suede, unbutton)

 • Туризм (seafront, go off track, breathtaking)

 • Технології (wearable devices, computer buff, update)

 • Довкілля й екологія (global warming, greenhouse effect, plastic waste)

 • Освіта (bookworm, qualifications, excel in)

 • Особистість (affectionate, half-witted, indecisive)

 • Гроші та фінанси (bill, worthless, save up)

 • Бізнес (chain, make a profit, stock market)

 • Оселя, типи будівель (detached house, evict, poor insulation)

 • Страхи та фобії (horrified, break out in a cold sweat, freak out)

 • Транспорт і керування (rear-view mirror, change gears, pull over)

 

Знання англійської мови на рівні B2

 

Широкі знання англійської мови на рівні В2 знадобляться вам у різних сферах життя та професійної діяльності. Їх вже достатньо, щоб вільно почуватися у діалогах навіть з незнайомими людьми, вступати у невеликі дискусії, писати листи. 

 

 1. Освіта та кар'єра. Здатність спілкуватися англійською відкриває можливості для здобуття освіти за кордоном, підвищення кваліфікації. Чимало міжнародних освітніх програм та університетів вимагають впевненого знання В2 для вступу. А для підтвердження цього доведеться пройти один із відомих тестів (FCE, IELTS, TOEFL, CAE й інші). До речі, при пошуку роботи навіть у рідній країні, чимало сучасних компаній висувають знання англійської вище середнього за вимогу. 

 2. Робота й бізнес. Здатність вести переговори англійською, писати ділову кореспонденцію, брати участь у конференціях суттєво підвищує вашу конкурентоспроможність на ринку праці.

 3. Подорожі та туризм. Знання англійської вище середнього значно полегшує комунікацію з місцевими в англомовних країнах. Ви зможете легко спілкуватися, бронювати готелі, замовляти їжу й транспорт, просити по допомогу тощо. 

 4. Культурний обмін. Здатність легко розуміти англійську розширює коло можливостей. Це дає змогу зануритися в англомовну культуру через читання літератури, перегляд фільмів, спілкування з носіями. 


Англійська як найпоширеніша мова світу долає всі кордони, граючи важливу роль у різних сферах. Без неї не обійтися ні в бізнесі, ні в туризмі, ні в науці й технологіях. Рівень upper-intermediate є важливим етапом, під час якого ви перетинаєте умовний «екватор» навчання. Тож якщо ви прагнете вчитися, жити або працювати за кордоном, школа Speak Well School стане надійним партнером у здобутті необхідних знань.