Блог

31.03.2024 article image

Початковий рівень англійської мови A1 Beginner

Beginner або A1 – перший етап на шляху опанування англійської мови. Це дуже важливий крок, адже на самому початку вивчення мови ви закладаєте фундамент ваших знань та подальшого успіху в засвоєнні англійської. У цій статті ми дізнаємось за яким принципом поділяються рівні володіння іноземними мовами та які вони бувають; що охоплює рівень A1; які теми вивчаються на цьому рівні; що таке False Beginner, а також наприкінці зможете дізнатись чи ви вже пройшли рівень початківця в англійській. 

 

Система рівнів володіння мовою CEFR

 

Система рівнів володіння мовою CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) – це надзвичайно важлива шкала для визначення та оцінки рівня мовної компетентності учнів. Ця система розроблена Європейським центром сучасних мов (ECML) Ради Європи та надає загальноприйняті стандарти для оцінки мовних навичок у п'ятьох ключових категоріях: читання, аудіювання, письмо, говоріння та використання мови на практиці в реальних ситуаціях.

 

CEFR поділяє рівні володіння мовою на шість категорій, які описують прогрес від початкового рівня до високого рівня компетентності. Ось короткий огляд цих рівнів:

 

 • A1 (Початковий рівень): Описує людину, яка має дуже базові навички в мові, може розуміти та використовувати прості фрази.

 • A2 (Елементарний рівень): Учень вміє вести прості розмови, розуміє основні вирази та фрази, пов'язані з побутовими темами.

 • B1 (Проміжний рівень): Людина може виражати свої думки та давати короткі описи, розуміє головну думку стандартного текстового чи аудіоматеріалу.

 • B2 (Середній рівень): Здатність до ведення складних розмов, написання структурованих текстів та розуміння великого обсягу інформації.

 • C1 (Просунутий рівень): Вміння виражати свої думки чітко та докладно, розуміння складних текстів, спілкування без помилок.

 • C2 (Високий рівень): Майстерне володіння мовою, здатність спілкуватися легко та точно, як на письмі, так і усно.

 

CEFR є основою для розробки навчальних програм, методик тестування та вивчення мов, адже надає стандартизований підхід до оцінки та розвитку мовних навичок, що сприяє ефективному навчанню та сприйняттю мови загалом. Для учнів шкала є важливим інструментом для визначення їхнього прогресу, а для вчителів – засобом для планування та організації навчального процесу.

 

Початковий рівень англійської мови A1

 

Рівень А1, за стандартами CEFR, є найнижчим рівнем володіння мовою. Учні на цьому рівні зазвичай мають базові знання англійської мови та можуть розуміти та використовувати основні фрази та вирази для спілкування в повсякденних ситуаціях.

 

Що охоплює рівень А1?

 

На початковому рівні учні зазвичай здатні:

 • Розуміти прості фрази: Це означає розуміння простих вказівок, запитань та повсякденних виразів.

 • Вести базову бесіду: Учні можуть використовувати прості вирази для привітання, представлення та обговорення повсякденних тем.

 • Читати прості тексти: Це може бути розуміння коротких і простих текстів, таких як оголошення, легкі та короткі нотатки чи листи та інструкції.

 • Писати короткі повідомлення: На цьому рівні учні можуть писати прості повідомлення, такі як запитання, вітання або дуже короткі описи.

 

Як досягти успіху на рівні А1?

 

Для досягнення успіху на початковому рівні важливо:

 • Практикувати мову постійно та за будь-якої нагоди: Важливо регулярно використовувати англійську мову в різних ситуаціях, щоб закріпити знання.

 • Використовувати різноманітні джерела: Вивчайте англійську мову через пісні, відео, книги та ігри, щоб збагатити свій словниковий запас та розуміння англійської як візуально, так і на слух.

 • Звертатися до вчителя або різних джерел: Відвідуйте курси та використовуйте підручники, онлайн платформи та інші ресурси для розвитку ваших знань. 

Початковий рівень відкриває двері до світу англійської мови. Це перший крок у вашому навчанні, який вимагає від вас відданості та практики, але разом з цим надає безліч можливостей для покращення ваших мовних навичок. 

 

Що вивчають на рівні англійської Beginner 

 

Рівень Beginner у програмі вивчення англійської мови є важливим етапом у навчанні, оскільки він визначає стартову точку та задає настрій вашого подальшого розвитку. Це період, коли учні знайомляться з основами мови, формують базові навички та вибудовують міцний фундамент знань. Пропонуємо дізнатись, що саме вивчається на рівні Beginner та як це допомагає учням в їхньому навчанні:

 

 1. Алфавіт та вимова: Учні вивчають англійський алфавіт та правильну вимову його звуків. Це допомагає їм розпізнавати та правильно вимовляти слова.

 2. Прості фрази та вирази: Учні ознайомлюються з найпоширенішими фразами та виразами, які використовуються в повсякденному спілкуванні, такими як: "Привіт", "Як справи?", "Дякую", "Будь ласка".

 3. Основні граматичні структури: На рівні А1 учні вивчають основні граматичні структури, такі як прості дієслова, особові займенники, числівники, а також прості часи (наприклад, Present Simple).

 4. Поповнення словника: Учні поступово поповнюють свій словниковий запас, вивчаючи нові слова та вирази на теми, що стосуються їхнього повсякденного життя (наприклад, родина, їжа, одяг, розваги).

 5. Читання та письмо: Учні ознайомлюються з простими текстами та вчаться читати та розуміти їхній зміст. Також вони вивчають базові правила письма та орфографії.

 

Що таке False Beginner – “фейковий” рівень англійської А1

 

Як ви вже зрозуміли, рівень A1 вважається найнижчим рівнем володіння англійською, де учні тільки-тільки починають вчити основи мови. Однак іноді зустрічається явище, відоме як False Beginner або “фейковий” початковий рівень. Розберімося, що таке False Beginner, як його виявити та як перебороти це явище.

 

Що таке False Beginner?

False Beginner – це термін, який описує студентів, які виглядають як початківці або люди з незначним рівнем знань англійської мови, але насправді мають більше знань, ніж може здаватися, на перший погляд. Це може бути результатом низки факторів, таких як:

 • Довгий період невикористання мови: Люди, які раніше вивчали англійську мову, але не використовували її протягом тривалого часу, можуть забути багато лексики та граматичних правил, що повертає їх у роль початківців.

 • Недооцінка власних знань: Деякі студенти можуть недооцінювати свої знання мови та вважати себе початківцями, хоча вони насправді мають більше навичок, ніж вони думають про себе.

 • Фрагментарні знання: Інші ж учні можуть мати фрагментарні або несистематичні знання мови, що може призвести до відчуття дискомфорту або невпевненості на вищих рівнях англійської. 

 

Як виявити False Beginner?

Для виявлення False Beginner важливо провести діагностику мовних навичок учнів. Деякі з цих методів можуть включати:

 • Мовний Тест: Проведення тесту на визначення рівня англійської мови, який оцінить ширину та глибину їхніх знань.

 • Розмовний аналіз: Проведення усного діалогу для визначення їхньої здатності вести розмову та розуміти англійську мову на слух.

 • Аналіз виконаних завдань: Оцінка здатності до розуміння простих текстів, написання коротких повідомлень або виконання інших письмових завдань.

 

Як перебороти False Beginner?

 1. Переглядайте навчальні матеріали: Почніть з перегляду навчальних матеріалів на рівні, що трохи вище за ваш поточний рівень, але не занадто “високо”, щоб уникнути перевантаження інформацією.

 2. Практикуйте регулярно мову: Важливо практикувати мову щоденно, навіть якщо це лише кілька хвилин на день. Це допоможе вам закріпити знання та підвищити впевненість у собі.

 3. Спілкуйтеся з носіями мови: Спілкування з носіями мови або з іншими студентами на вищому рівні допоможе вам посилити ваші мовні навички.

 

False Beginner може бути викликом для студентів, але з правильним підходом вони можуть легко перебороти цю перепону та продовжити свій шлях у вивченні англійської мови. Важливо ретельно оцінити свої знання та планувати навчання відповідно до своїх потреб та цілей. 

 

Що потрібно знати на рівні A1

 

Розгляньмо, що саме важливо знати на рівні А1 англійської мови: 

КАТЕГОРІЯ

ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Алфавіт та Вимова

Знання англійського алфавіту та вміння правильно вимовляти його звуки

Привітання та Прощання

Вміння вітатися та прощатися: “Hello”, “Goodbye”, “Hi”, “Bye”.

Особиста Інформація

Здатність представити себе та назвати своє ім'я, вік, національність: “My name is…”, “I am ... years old”, “I come from…”

Прості Фрази та Вирази

Використання простих фраз для вираження потреб та бажань: “Please”, “Thank you”, “Excuse me”.

Час та Дати

Розуміння основних понять про час та дату: “What time is it?”, “Today is Monday, January 1st, 2024”.

Числа та Кількість

Знання чисел та вміння використовувати їх для вираження кількості: “One”, “Two”, “Three”, “How many?”

Основні Дієслова

Використання простих дієслів у Present Simple: to be (am, is, are), to have (have, has), to do (do, does).

Прості Запитання

Здатність ставити прості питання та відповідати на них за допомогою питальних слів: “What?”, “Where?”, “How?”, “Who?”, “When?”

Прості Тексти

Читання та розуміння простих текстів, таких як короткі оголошення або повідомлення: “No smoking!”

Прості Розмови

Ведення простих розмов на основні теми, такі як сім'я, робота, хобі: “Do you have any siblings?”, “What do you do for a living?” 

 

Ця таблиця надає загальний огляд основ, які варто знати на рівні A1 вивчення англійської мови, тож звіряючи свої знання з нею, ви можете визначитись чи ви на рівні A1, False Beginner чи вищому. Крім цього, важливо відзначити, що вивчення мови – це постійний процес, тому потрібно постійно практикувати та покращувати свої навички, щоб досягти успіху.