Блог

16.11.2023 article image

Пряма та непряма мова в англійській

У цій статті ми розглянемо такі явища в англійській як Direct та Indirect speech (пряма і непряма мова), різницю між ними у контексті, а також детально розглянемо речення з прямою і непрямою мовою з точки зору пунктуаційних відмінностей.

 

Пряма мова в англійській мові

 

Пряма мова – це дослівне речення, де слова певної людини ідентично відтворені та збережені. Англійською вона називається Direct speech. Найчастіше ми використовуємо та спостерігаємо пряму мову:

 

 •  в діалогах художньої літератури

 •  в історичних записах

 •  в документальних фільмах

 •  в будь-яких інших контекстах, де перефразування чужих слів спричинить втрату оригінального змісту висловлювання

 

Розгляньмо приклад:

My dear aunt once said, “The key to true happiness is never to care what others think of you but to care for your own desires.”

 

Переклад:

Моя люба тітка якось сказала: “Ключ до справжнього щастя полягає в тому, щоб ніколи не дбати про те, що інші думають про тебе, а в тому, щоб піклуватися про свої власні бажання.”

 

Пояснення:

Наведений приклад прямої мови досить важко перефразувати, адже він досить поетичний, тож у форматі непрямої мови може втратити свою красномовність.

 

Непряма мова в англійській мові

 

Непряма мова – це передане своїми словами чуже мовлення. Англійською непряму мову називають Indirect або Reported speech.

 

Найчастіше ми вживаємо непряму мову в таких контекстах:

 • в побутових міжособистісних розмовах

 • в книжкових описах, де метою є лиш швидко передати зміст подій

 • висловлення чужих бажань та оцінок

 • для передачі чужих запитань

 

Розгляньмо приклад:

Jackie told me that Lucy had a quarrel with Mike the other day.

 

Переклад:

Джекі розповіла мені, що днями Люсі посварилася з Майком.

 

Пояснення:

Вищенаведене речення явно вирване з побутового контексту, тож було б дивно якби мовець навів пряму цитату Люсі в цьому випадку. 

 

Пряма і непряма мова в англійській: різниця

 

Тепер, коли вам вже відома різниця у контекстах, в яких вживаються пряма та непряма мова в англійській, саме час звернути увагу на пунктуацію. 

 

Загалом, пряма мова в англійській досить подібна до української з мінімальними відмінностями:

 

1. Кожна нова цитата пишеться з великої літери та береться у лапки:

“Stay here!” she shouted. “You can’t act like a child.”

 

2. Втім, якщо перша цитата продовжується (це також позначається комою), то її продовження пишеться з маленької букви:

“No one has ever seen her,” he said, “especially, if we are talking about Tom.”

 

3. Також, кома ставиться перед завершальними лапками, якщо цитата не містить знаку оклику або запитання:

“You never know what to expect in life,” he said.

 

4. Ставимо кому перед першими лапками, якщо слова мовця стоять перед цитатою:

She asked, “Where do you live now?”

 

На відміну від прямої мови, ставити кому після дієслова у непрямій мові не можна, а також за бажанням допустимо не ставити that після таких дієслів як say та tell, що своєю чергою слідують перед подальшим поясненням.

 

Зауважте також, що say може вживатись як з особистісним додатком, так і без нього; а от tell завжди вимагатиме його правильне використання. Тим часом say потребуватиме поставити прийменник to перед самим додатком.

 

Пропонуємо засвоїти всі ці правила на прикладах вживання say (1) та tell (2):

 1. Nancy said to her (that) she didn’t mean to offend anybody. 

 2. David told me (that) he was in the middle of a fight with his boss when the phone rang. 

 

Однак, при вживанні всіх інших дієслів необхідно ставити that:

He insisted that we did not mind someone else’s business. – Він наполіг, щоб ми не лізли в чужі справи.

 

Узгодження граматичних часів в непрямій мові

 

На жаль, англійська мова утворює непряму мову набагато складніше, ніж українська. Завжди варто пам’ятати про узгодження граматичних часів в обох частинах одного речення. Щоб не заплутатись, ви можете орієнтуватись на таку табличку:

DIRECT SPEECH

INDIRECT SPEECH

Present Simple 

Jessica said, “I like to eat zucchini.”

Past Simple 

Jessica said (that) she liked to eat zucchini.

Present Continuous 

Diana said, “Lewis isn’t going to school or the gym.” 

Past Continuous 

Diana said (that) Lewis was not going to school or the gym. 

Present Perfect 

“I’ve never been to Paris,” Mary told us.

Past Perfect 

Mary told us (that) she had never been to Paris. 

Present Perfect Continuous 

“We’ve been sailing through the Carribean sea for three weeks,” she told me. 

Past Perfect Continuous 

She told me (that) they had been sailing through the Carribean sea for three weeks.

Past Simple 

Andrea said, “I did it so that I could rescue you all.”

Past Simple/Past Perfect 

Andrea said (that) she did/ had done it so she could rescue all of us.

Past Continuous 

“I was moving abroad,” Maurice told his father. 

Past Continuous/ Past Perfect Continuous 

Maurice told his father (that) he was moving/had been moving abroad. 

Future Simple/Future Continuous 

Our teacher said, “I will check your essays tomorrow.” 

Our teacher said, “I will be checking your essays at 3 PM tomorrow.” 

Conditional/Conditional Continuous 

Our teacher said (that) he would check our essays the following day.  

Our teacher said (that) he would be checking our essays at 3 PM the next day. 

 

Отже, граматичні часи, які не змінюються при переході прямої мови на непряму – це Past Perfect та Past Perfect Continuous.

 

Узгодження місця та часу в непрямій мові 

 

Узгодження маркерів часу та місця в непрямій мові не менш важливе, ніж граматичних часів. В цьому випадку вам також допоможе зорієнтуватись невелика табличка: 

 

DIRECT SPEECH

INDIRECT SPEECH 

today

that day

tonight

that night

yesterday

the previous day

the day before yesterday

the day before two days before

tomorrow 

the next day, the following day

the day after tomorrow 

two days later, in two days’ time

this week 

that week

last week

the previous week, the week before

next week

the following week, the week after

three days ago 

three days before 

a year ago

a year before, the previous year

now

then, at that time

here 

there

 

 

Правила використання дієслів в непрямій мові

 

Знову ж таки, досить легко переплутати правильне вживання дієслів в непрямій мові. Одні з них вимагають додатку та інфінітива, інші – детермінатива that або ж герундія. Пропонуємо також слідувати табличці:

 

Verb + that

Verb + to + infinitive 

Verb + sb + to + inf 

Verb + ing 

accept

agree

believe 

boast

claim 

comment 

complain 

decide

expect 

explain 

inform

suggest

agree

appear

arrange

demand 

claim

hate 

hope

threaten

remember 

refuse 

promise

offer

allow 

ask 

beg 

convince 

forbid 

invite

instruct

help

remind

permit

warn 

urge

admit 

advise

accuse of

avoid

cause

consider

complain to

deny

discuss

insist on

practice

prevent 

 

А щоб вам було легше зрозуміти як коректно використовувати ці дієслова у контексті, зібрали приклади на кожен зі стовпчиків таблиці:

 

 1. “Some important guests will come tomorrow.” – He informed me that some important guests would come the next day.

 2. “Bring me your cellphone immediately!” – She demanded to bring her my cellphone.

 3. “You can go to Rome with your friends in summer.” – Dad permitted me to go to Rome with my friends in summer.

 4. “I am beyond sorry for shouting at you!” – Kate apologized for shouting at me.

 

Тренувальна вправа на закріплення знань

 

Щоб краще закріпити ваші знання на практиці, радимо виконати маленьку вправу, де ви зможете перевірити наскільки ви засвоїли новий матеріал.

 

Перетворення прямої мови в непряму англійською буде легким, якщо ви візьмете до уваги всі наведені у цій статті таблиці, після чого самостійно утворите з цих речень indirect speech:

 1. “Okay, I think I was acting childish yesterday, you’re right.”

 2. “I will buy a house and we will marry next week!”

 3. “Don’t forget to give your sister a lift tonight.”

 4. “I thought it was Andrew who stole my bag a year ago.” 

 

Підказки:

 1. Accept, Past Continuous/ Past Perfect Continuous, the previous day.

 2. Promise, 2nd Conditional, the following week/the week after.

 3. Remind, Past Simple, that night.

 4. Accuse of, Past Simple/Past Perfect, a year before/the previous year.