Блог

04.01.2024 article image

Все про пасивний стан в англійській мові (passive voice)

Англійська граматика охоплює численні аспекти, які сприяють різноманітності цієї мови та багатогранності вираження думок та ідей. Один із цих аспектів – Passive Voice (пасивний стан), який відіграє важливу роль в структуруванні речень та передачі інформації. У цій статті ми глибше зазирнемо у цей розділ граматики та розглянемо його особливості утворення та використання в реальних ситуаціях.

 

Що таке пасивний стан в англійській мові

 

Пасивний стан – це граматичний стан, в якому підмет в реченні не виконує дії, а є її отримувачем, тобто, над ним відбувається певна дія. У пасивному стані важливий акцент робиться саме на об'єкті або результаті дії, а не на тому, хто виконав дію. Зазвичай Passive Voice використовується в ситуаціях, коли невідомо або не важливо, хто саме виконав дію, або коли ми хочемо зробити більший акцент на тому, що відбулося, ніж на власне дії.

 

Як утворюється пасивний стан

 

Пасивний стан утворюється в англійській мові за допомогою конструкції, що включає допоміжне дієслово to be та форму дієслова в третій формі, відомій як Past Participle. Ця граматична конструкція використовується для передачі ідеї, що об'єкт, над яким проводиться дія або отримувач дії є важливішими, ніж той, хто виконав саму дію.

 

Схема утворення пасивного стану виглядає наступним чином:

 

[to be + Past Participle]

 

А тепер розгляньмо кожен елемент цієї конструкції ближче та вивчімо їх детальніше!

 

Допоміжне дієслово to be змінюється згідно з часом та особою, наприклад:

 

 • Present Simple: am / is / are

 • Past Simple: was / were

 • Present Perfect: has / have been

 • Past Perfect: had been

 • Future Simple: will be

 

Що ж стосується Past Paticiple, для більшості дієслів він є формою, що закінчується на буквосполучення "-ed" (наприклад, worked, played, created). Однак деякі дієслова мають неправильні форми Past Participle, які треба запам'ятати (наприклад, write – written, sing – sung).

 

Приклади:

 

 • Present Simple: The report is written every week. – Звіт пишеться щотижня.

 • Past Simple: The cake was baked by Maria. – Кекс був спечений Марією.

 • Present Perfect: Many books have been read by him. – Багато книг було прочитано ним.

 • Past Perfect: The decision had been made before the meeting. – Рішення було прийнято перед зустріччю.

 • Future Simple: A new film will be released next month. – Новий фільм вийде наступного місяця.

 

Наполегливо радимо вам вивчити таблицю неправильних дієслів напам’ять, щоб не помилятись при вживанні пасивного стану. 

 

Отож, підіб’ємо підсумки на що звернути увагу при утворенні пасивного стану:

 

1. Будьте обережні з вибором допоміжного дієслова to be:

 

Використання правильного допоміжного дієслова залежить від часу в реченні та кількості осіб (am/is/was для однини, are/were для множини тощо).

 

2. Вивчайте неправильні форми Past Participle:

 

Існує кілька основних правил для утворення Past Participle, але всі дієслова мають дві основні схеми утворення в минулому часі, і їх слід запам'ятати (додавання закінчення -ed або сталої третьої форми неправильного дієслова).

 

3. Розумійте контекст використання пасивного стану:

 

Важливо враховувати, чи необхідно використовувати пасивний стан в певному контексті, особливо при вивченні мови для спілкування. Наприклад, якщо вам відомо хто виконував дію або ж це важливо, краще використати активний стан. 

 

4. Усвідомте важливість практики з різними часами:

 

Тренування утворення пасивного стану в різних часах допомагає покращити розуміння його гнучкості та застосування в реальних ситуаціях. 

 

Правила використання Passive Voice

 

Коли використовувати пасивний стан

 

 • Не відомий або не важливий виконавець: пасивний стан вживаємо завжди, коли невідомо, хто виконав дію або коли це не є важливим для подачі інформації.

 

 • Акцент на об'єкті чи результаті: коли хочемо підкреслити те, що відбулося з певним об’єктом і зробити фокус саме на ньому. 

 

 • Формальний стиль: в офіційних текстах часто використовується пасивний стан для створення об'єктивного тону викладу інформації. 

 

 • Медіа та інформація: у новинах, статтях або повідомленнях, коли об'єкт події є так само невідомим або важливішим за виконавця.

 

 • Наукові дослідження: у наукових звітах та статтях для надання об'єктивності та універсальності, щоб не перенавантажувати статистичні дані. 

 

 • Публічні оголошення: у рекламі часто використовується пасивний стан для зроблення інформації більш формальною та нейтральною.

 

Як перетворити речення з активного стану в пасивний

 

Перехід від активного стану до пасивного — це досить складна для багатьох учнів граматична трансформація в англійській мові, яка, втім, надає додаткові можливості для виразності та точності мовлення. 

 

Розуміння різниці між пасивним та активним станами

 

У активному стані суб'єкт виконує дію, яка направлена на об'єкт, тоді як у пасивному стані об'єкт стає головним акцентом, а виконавець дії займає другорядне місце чи може навіть залишитися невідомим. Наприклад, порівняємо речення: 

 

 • The chef cooked a delicious meal. (Шеф приготував смачний обід) – активний стан, шеф є суб'єктом, який виконує дію "готував". 

 • A delicious meal was cooked by the chef. (Смачний обід був приготований шефом) – об'єкт "смачний обід" стає головним, підкреслюючи результат дії, а шеф, хоча присутній, втрачає своє важливе місце в конструкції. 

 

Основні кроки перетворення активного стану на пасивний 

 

Крок 1: Визначте основну інформацію в реченні: хто виконав дію, що було виконано, і як.

Крок 2: Визначте основний час в реченні: Present, Past, або Future.

Крок 3: Оберіть правильну форму to be відповідно до часу та особи.

Крок 4: Використайте Past Participle форму дієслова, враховуючи можливість наявності неправильних форм.

Крок 5: Співставте отриману конструкцію з вихідним реченням та переконайтеся, що зміни відображають основний зміст.

 

Приклади перетворення активного стану на пасивний

 

1. Активний стан:

    The teacher assigned an interesting homework.

 

    Пасивний стан:

    An interesting homework was assigned by the teacher.

 

2. Активний стан:

    The company will launch a new product next month.

 

    Пасивний стан:

    A new product will be launched by the company next month.

 

3. Активний стан:

    The headteacher teaches the students grammar rules.

 

    Пасивний стан:

    Grammar rules are taught to the students by the headteacher.

 

4. Активний стан:

    The gardener planted beautiful flowers in the garden.

 

    Пасивний стан:

    Beautiful flowers were planted in the garden by the gardener.

 

5. Активний стан:

    The mechanic is fixing the car in the garage.

 

    Пасивний стан:

    The car is being fixed by the mechanic in the garage.

 

6. Активний стан:

    The committee chose a new chairman yesterday.

 

    Пасивний стан:

    A new chairman was chosen by the committee yesterday.

 

7. Активний стан:

    The team achieved the goal in the last minute of the game.

 

    Пасивний стан:

    The goal was achieved by the team in the last minute of the game.

 

Поради для перетворення активного стану на пасивний

 

 • Уникання зайвого навантаження

 

При перетворенні речення з активного в пасивний стан, важливо уникати зайвого навантаження та непотрібної складності, що призводить до помилок. Краще зосередьте увагу на головних діях та об'єктах. Саме тому тренуватись варто на простіших реченнях і вже згодом переходити до складніших. 

 

 • Не ігноруйте контекст

 

Варто ще раз наголосити, що контекст висловлення є ключовим у виборі, чи слід взагалі використовувати пасивний стан. Якщо ви вагаєтесь щодо стилів, то орієнтуйтесь на наступне: коли важливо підкреслити виконавця дії, або якщо об'єкт є менш важливим, активний стан може бути більш відповідним.

 

 • Ознайомтесь з різними стилями англійської

 

Вивчайте перетворення активного стану в пасивний в різних текстових жанрах та ситуаціях — це допоможе вам використовувати пасивний стан більш ефективно та влучно. Крім цього, ви зможете вивчити усталені вислови та характерні конструкції, притаманні різним жанрам. 

 

 • Практикуйтесь якомога більше

 

Практика — це ключ до вдосконалення будь-якої навички. Спробуйте перетворювати речення з активного стану в пасивний щоденно, використовуючи різні часи та структури.

 

Таблиця переходу активного стану в пасивний 

 

ГРАМАТИЧНИЙ ЧАС

АКТИВНИЙ СТАН

ПАСИВНИЙ СТАН

Present Simple 

write

is written

Present Continuous 

is writing

is being written

Past Simple 

wrote

was written

Past Continuous 

was writing

was being written

Present Perfect 

has written

has been written

Past Perfect 

had written

had been written

Future Simple 

will write

will be written

Conditional 

would write

would be written

 

Вміння перетворювати речення з активного в пасивний стан — це важлива граматична навичка, яка розширює можливості виразності ваших думок в англійській мові. Навчіться використовувати це вміння із розумінням, й тоді ваша англійська стане досконалішою.