Блог

30.10.2023 article image

Розділові питання в англійській мові (Tag Questions)

Вам часто могло трапитись речення на кшталт “You don’t have a car, do you?” або “Let’s go shopping, shall we?” і, мабуть, ви здогадувались, що такий “хвостик” наприкінці речення виражає додаткове запитання. Втім, щоб правильно вживати такі tags, варто знати їхні правила утворення. Довідаймось спочатку, що собою являють disjunctive questions. 

 

Що таке disjunctive questions в англійській

 

Disjunctive questions – це особливий вид запитань в англійській мові. В перекладі на українську disjunctive означає “розірваний”, “роздільний.” Відповідно, такі запитання називаються розділовими запитаннями. 

 

Disjunctive questions ставляться наприкінці запитального або стверджувального речення для уточнення або підтвердження сказаної інформації. Вони поділяються на Tag Questions та Question Tags, які хоч і мають схожу мету, виконують різні функції.

 

У цій статті ми детально розглянемо різницю між ними, дізнаємось правила утворення та вживання Tag Questions та Question Tags, а також розберемо яких особливих правил побудови вимагають ці розділові питання.

 

Tag Questions – правила утворення та вживання

 

Tag Questions (їх ще називають comment tags) – це коментарі, які ми додаємо для підсилення чи підкреслення ствердження або запитання:

 

You saw Mike, did you? = So you saw Mike

Ти ж бачив Майка, вірно? = Отож, ти бачив Майка

 

Також, Tag Questions використовуються як відповідь на ствердження або заперечення:

 

I didn’t mean to hurt you! – Didn’t you?

Я не хотів тебе скривдити! – О, справді?

 

Зауважте, що в такому випадку перепитування несе виключно іронічний сенс і може перекладатись як “та невже!”, “та що ти кажеш!”, “справді?”, “аякже!” тощо.

 

Головне, що варто запам’ятати про Tag Questions – це те, що додаткове запитання завжди дублює основне речення та його граматичний час. Тобто, якщо речення заперечне, то і коментар теж буде заперечним, і навпаки – стверджувальне запитання повторює речення-ствердження. 

 

Пропонуємо засвоїти це правило за допомогою наведеної нижче таблиці:

 

Граматичний час

Ствердження 

Заперечення

Present Simple

You work there, do you?

You don’t work there, don’t you?

Present Continuous 

She is working there, is she?

She isn’t working there, isn’t she?

Past Simple

He worked there, did he?

He didn’t work there, didn’t he?

Past Continuous

They were working there, were they?

They weren’t working there, weren’t they? 

Present Perfect 

I’ve worked there, have I?

I haven’t worked there, haven’t I?

Past Perfect

We had worked there, had we?

We hadn’t worked there, hadn’t we?

Future Simple

She will work there, will she?

She won’t work there, won’t she?

Modal Verbs

He can work there, can he? 

He can’t work there, can’t he?


 

Question Tags – правила утворення та вживання 

 

Questions Tags – це короткі уточнювальні запитання, які ми додаємо для узгодження та кращого розуміння інформації. На відміну від Tag Questions ми використовуємо їх для справжнього запитання, коли не знаємо точно чи є наявні дані повністю правдивими:

 

You saw Mike, didn’t you? = Did you actually see Mike?

Ти бачив Майка, чи не так? = Ти взагалі ж бачив Майка?

 

Окрім цього, Question Tags використовуються як пропозиція:

 

Let’s go there, shall we? = Let’s go

Чому б нам не піти туди? = Ходімо

 

Зауважте, що форма let’s (let us) завжди має додаткове запитання shall.

 

У випадку з Question Tags варто запам’ятати, що додаткове запитання завжди буде протилежним основному реченню, але зберігатиме його граматичний час. Тобто, якщо речення заперечне, то tag буде стверджувальним і навпаки – якщо речення стверджувальне, то tag заперечний. 

 

Щоб краще засвоїти це правило, скористаймося таблицею:

 

Граматичний час

Ствердження 

Заперечення

Present Simple

You leave home, don’t you?

You don’t leave home, do you?

Present Continuous 

She is leaving home, isn’t she?

She isn’t leaving home, is she?

Past Simple

He left home, didn’t he?

He didn’t leave home, did he?

Past Continuous

They were leaving home, weren’t they?

They weren’t leaving home, were they? 

Present Perfect 

I’ve left home, haven’t I?

I haven’t left home, have I?

Past Perfect

We had left home, hadn’t we?

We hadn’t left home, had we?

Future Simple

She will leave home, won’t she?

She won’t leave home, will she?

Modal Verbs

He can leave home, can’t he? 

He can’t leave home, can he?

 

Розділові питання в англійській мові – особливі правила

 

Більшість особливих та виняткових правил вживання стосується саме Question Tags, адже через зміну значень часто виникає плутанина. Отож, варто запам’ятати такі правила:

 

1. Речення, що містять в першій частині слова no, none, neither, no one, nobody, nothing, barely, scarcely, hardly, hardly ever, seldom вважаються заперечними, а тому супроводжуються стверджувальним запитанням:

 

 • No dogs are allowed here, are they? – Собак сюди не пускають, правда ж? 

 • Nothing special was done, was it? – Нічого такого не було зроблено, еге ж?

 • She hardly ever cooks dishes, does she? – Вона майже ніколи не готує страви, чи не так?

 

2. Коли підметом в реченні є слова anyone, anybody, no one, nobody, none, neither, ми завжди використовуємо they як tag до цього підмета:

 

 • Anybody could help her, could they? – Будь-хто міг би їй допомогти, я не помиляюсь?

 • I guess no one will answer this question, will they? – Думаю, ніхто не відповість на це питання, чи не так?

 • Neither of them understood you, did they? – Ніхто з них не зрозумів тебе, вірно?

 

3. Теж саме стосується everybody, everyone, somebody, someone – з цими словами ми також вживаємо займенник they, але при цьому tag набуває протилежного значення від головної частини: 

 

 • Everyone told her that, didn’t they? – Всі їй про це говорили, еге ж?

 • Somebody had stolen his keys, hadn’t they? – Хтось вкрав у нього ключі, справді ж?

 • I don’t expect that someone will give me money, won’t they? – Я ж не очікую, що хтось дасть мені гроші, чи не так?

 

Роль інтонації в Question Tags

 

Більшості з нас відомо, що загальні запитання в англійській мові вимагають підвищеної інтонації наприкінці речення, подібно як в українській мові. Оскільки в переважній кількості випадків нам вже відома інформація і ми чекаємо лише на підтвердження, кінцевий Question Tag вимовляється зі спадною інтонацією, прямо як у звичайних ствердженнях.

 

Натомість іноді ми дійсно не впевнені щодо вірогідності інформації, і хочемо поставити ввічливе запитання, тоді таке запитання (як і звичайне) вимагає наростального тону. Таким чином, одне і те саме речення може мати різне значення, згідно з інтонацією, з якою ми його вимовляємо:

 

 1. Keira isn’t running the marathon, is she? ↓

 2. Keira isn’t running the marathon, is she? ↑

 

В першому реченні нам вже відомо, що Кіра буде бігти марафон, нам треба лиш почути підтвердження. В другому реченні ми не знаємо точно чи буде Кіра бігти марафон, і нам справді необхідно дізнатись чи це правда, ми лише виражаємо своє припущення. 

 

Отже, наполегливо радимо не лише слідувати граматичним правилам, але й аналізувати функцію конкретного Question Tag та обирати необхідну для нього інтонацію.