Блог

24.03.2024 article image

Правила вживання Neither, Nor, Either та Or в англійській мові

Вам уже, мабуть, траплялись конструкції either or та neither or в підручниках або на англомовних сайтах. Це досить цікаві граматичні форми, що вимагають чіткого слідування певним правилам за їхнього використання. Цікаво яким? Про це розповідаємо у цій статті! Та спершу розберемо окреме значення займенників either та neither, а також дізнаємось до чого тут займенник both.

 

Вживання займенника Either

 

В англійській мові, займенник either вживають у різних контекстах, найчастіше відзначаючи вибір одного з двох варіантів. На українську ми можемо перекласти його здебільшого словами “один з двох”, “будь-який”. 

 

Застосування займенника Either

 

1. Вибір однієї з альтернатив

Either вживаємо, коли немає значної різниці, який з варіантів обирати. Наприклад: "You can choose either dress in this shop.” (Ти можеш обрати будь-яку сукню в цьому магазині.)

 

2. Вказання на один з двох варіантів

Ставимо either, коли так само немає особливого значення, що обрати, але фокус йде на те, що варіантів вибору два, а не більше. Наприклад: “Give me either glass of water, please.” (Дай мені одну з двох склянок води, будь ласка.)

 

3. Вживання в заперечних конструкціях

В реченнях з запереченнями, either може вказувати на відсутність вибору з двох альтернатив. Наприклад: "He can’t accept either offer." (Він не може прийняти жодну з пропозицій.) 

 

4. Підсилення негативної конотації

Either може використовуватися для підсилення негативу в реченні, особливо у відповідях на питання. Наприклад: "I don't like either of these cars." (Мені не подобається жодна з цих машин.)

 

5. У висловленнях незгоди

Коли ви хочете виразити свою незгоду або неприйняття, either допомагає підкреслити ваше ставлення щодо запропонованих альтернатив. Наприклад: "I won't tolerate either accusation." (Я не потерплю жодного звинувачення.)

 

Вживання займенника Neither

 

В англійській мові займенник neither використовується для вираження відсутності вибору між двома або більше альтернативами. Іншими словами, він є антонімом до займенника either і перекладається на українську як “жоден”, “ніякий”. 

 

Застосування займенника Neither

 

1. Вираження відсутності вибору

Neither вказує на те, що обидва або всі варіанти не є прийнятними або підхожими. Наприклад: "Neither T-shirt is suitable for me." (Жодна футболка мені не підходить.)

 

2. У контексті порівняння

Коли порівнюються дві або більше альтернативи, neither підкреслює відсутність позитивної характеристики у всіх з них. Наприклад: "Neither of the movies was interesting." (Жоден із фільмів не був цікавим.)

 

3. У відповідях на питання

Коли вам пропонують вибрати між двома або більше альтернативами, займенник neither може бути використаним для відмови від обох варіантів. Наприклад: "Which colour do you prefer, red or blue?" – "Neither, I prefer green." (Якому кольору ти надаєш перевагу, червоному чи синьому? – Жодному, я надаю перевагу зеленому.)

 

4. У висловленнях незгоди

Neither допомагає виразити незгоду або відсутність позитивного ставлення до обох або всіх варіантів. Наприклад: "I agree with neither opinion." (Я не погоджуюсь з жодною думкою.)

 

Заперечення в Neither та Either

 

Зауважте, що в заперечних реченнях neither не потребує частки not, адже вже містить заперечення у собі. Натомість either не може вживатись без частки not, позаяк є стверджувальним словом. Порівняймо:

 • I don’t like either cupcake. 

 • I like neither cupcake. 

Обидва речення несуть той самий сенс, і перекладаються як: “Мені не подобається жоден з кексів.” 

 

Різниця між займенниками Either, Neither та Both 

 

У англійській мові займенники either, neither та both використовуються для вказівки на кількість або вибір між двома або більше предметами, особами або ідеями. І якщо з neither та either все більш-менш зрозуміло, то both може дещо заплутати недосвічених студентів. Пропонуємо розкласти все по поличках.

 

1. Either

 1. Вимагає дієслово в однині

 2. Може вживатись з прийменником of – either of

 3. Перекладається як “один з двох”, “будь-який”

 4. Вказує на вибір між двома або більше альтернативами

 5. Використовується в ствердженнях, запереченнях та питаннях

 

Приклади вживання:

 • "You can have either of flowers." (Ти можеш обрати будь-яку квітку.)

 • "I don't like either of them." (Мені не подобається жоден з них.)

 • "Do you want tea or coffee? – Either is fine." (Ти хочеш чай чи каву? – Мені підійде і те, і те.)

 

2. Neither

 1. Вимагає дієслово в однині

 2. Може вживатись з прийменником of – neither of

 3. Перекладається як “жоден”, “ніякий”

 4. Вказує на відсутність вибору між двома або більше альтернативами

 5. Використовується в заперечних конструкціях

 6. Переважно вживається у реченнях, що виражають негативну думку або становище

 

Приклади вживання:

 • "She likes neither painting." (Їй не подобається жодна картина.)

 • "Neither idea seems right to me." (Жодна з ідей не здається мені правильною.)

 • "In this situation neither solution will work the way we want." (У цій ситуації жодне з рішень не спрацює так, як ми хочемо.)

 

3. Both

 1. Вимагає дієслово в множині

 2. Використовується в ствердженнях або питаннях

 3. Підкреслює можливість вибору або існування двох варіантів, предметів, явищ, осіб тощо

 

Приклади вживання:

 • "Both Sarah and Emily are coming to the party." (Як Сара, так і Емілі йде на вечірку).

 • "Both options seem reasonable." (Обидва варіанти здаються розумними.)

 • "Did you like both movies?" (Тобі сподобалися обидва фільми?)

 

Щоб вам було ще легше орієнтуватись, підіб’ємо підсумки в порівняльній таблиці:

 

Займенник

Використання

Приклад

Either

Вибір між двома або більше альтернативами

"You can have either dessert you wish."

Neither

Відсутність вибору між двома або більше альтернативами

"Neither opinion will distract me from my goal.” 

Both

Існування або вибір обох можливих варіантів

"Both Jake and Michael are high school students."

 

Тепер, коли розуміння основ позаду, трішки ускладнимо собі задачу, а саме перейдемо до конструкцій either or та neither nor. 

 

Правила вживання конструкції Either or

 

Граматична конструкція either or використовується для вказівки на вибір між двома або більше альтернативами. В цьому випадку ми мусимо назвати конкретні варіанти вибору, про які йдеться. На українську мову ця форма перекладається як “або…або”. 

 

Структура конструкції Either or

Граматична конструкція either or складається зі слова either, яке вказує на вибір між двома або більше альтернативами, та слова or, яке вказує на зв'язок між цими альтернативами. Тобто, загальна структура виходить наступна: 

 

either + одна альтернатива + or + інша альтернатива

 

Правила вживання Either or

 

 • Вибір між двома або більше альтернативами

Either or використовується, коли ми вказуємо на можливість вибору між двома або більше різними варіантами. Наприклад: "You can either go to the cinema or stay at home." (Ти можеш або піти в кіно, або залишитись вдома.)

 

 • Вираження взаємосуперечливих альтернатив

Either or підкреслює, що обидві альтернативи взаємосуперечливі, тобто можна обирати лише одну з них, а не обидві. В такому випадку це додатково пояснюється в контексті. Наприклад: "You can either study for your exam or go out with friends, but you can't do both." (Ти можеш або готуватись до іспиту, або піти гуляти з друзями, але ти не можеш обрати і те, і те.)

 

Приклади вживання Either or

 

 • "You can either eat in the restaurant or order food delivery." (Ти можеш або їсти в ресторані, або замовити доставку їжу.)

 • "I can either take the bus or walk to the office." (Я можу або поїхати на автобусі, або йти пішки до офісу.)

 • "We can either watch a movie at home or go to the cinema." (Ми можемо або подивитися фільм вдома, або піти в кіно.)

 • "Either you apologize for your behaviour, or I will not speak to you anymore." (Або ти просиш вибачення за свою поведінку, або я більше не буду з тобою розмовляти.)

 • "Either he comes to the meeting on time, or he loses his chance for promotion." (Або він приходить на зустріч вчасно, або він втрачає шанс на підвищення.)

 

Правила вживання конструкції Neither nor

 

Граматична конструкція neither nor використовується для вказівки на відсутність обох альтернатив у певній ситуації. Вона є антонімічною до конструкції either or та може перекладатись на українську мову як “не…не”. Тут ми також перелічуємо варіанти, які маємо на увазі. 

 

Структура конструкції Neither nor

Граматична конструкція neither nor вказує на відсутність обох альтернатив і складається зі слів neither, яке вказує на відсутність, та nor, яке вказує на негативну альтернативу. Отримаємо наступну схему: 

neither + одна альтернатива + nor + інша альтернатива

 

Правила вживання Neither nor

 

 • Позначення відсутності обох альтернатив

Neither nor використовується, коли ми хочемо вказати, що обидва варіанти не підходять або не є правильними. Наприклад: "Neither the red dress nor the blue one fits me well." (Мені не підходять за розміром ні червона, ні синя сукня.)

 

 • Використання в заперечних реченнях

Конструкція neither nor використовується в заперечних реченнях для вказівки на відсутність обох альтернатив. Наприклад: "I can neither confirm nor deny the allegations." (Я не можу ні підтвердити, ні спростувати звинувачення.) 

 

 • Підкреслення негативної думки або становища

Neither nor може вживатись для вираження негативної думки або становища, де жодна з альтернатив не є прийнятною. Наприклад: "She neither understands the assignment nor cares about it." (Вона не розуміє завдання і не турбується про це.”

 

Приклади вживання Neither nor

 • "I can neither swim nor dive." (Я не вмію ні плавати, ні пірнати.)

 • "Neither Sarah nor John will attend the meeting." (Ні Сара, ні Джон не відвідають зустріч.)

 • "The restaurant offers neither vegetarian nor vegan dishes." (У ресторані немає ні вегетаріанських, ні веганських страв.)

 • "He was neither seen nor heard during the entire discussion." (Він не був ні поміченим, ні почутим під час усієї дискусії.)

 • "Neither the teacher nor the students were satisfied with the exam results." (Ні вчитель, ні учні не були задоволені результатами іспиту.)

 

Підсумки

Гарне засвоєння займенників either та neither, а також граматичних конструкцій either or та neither nor значно збагатять вашу мову та підвищать ваш рівень англійської загалом. Пам’ятайте, що на відміну від both, займенники either та neither вимагають дієслово у формі однини, а також можуть вживатись з прийменником of. Якщо ж ви використовуєте граматичні конструкції з цими займенниками, то ви обов’язково мусите вказати обидва з варіантів, про які йдеться в розмові.