Блог

07.03.2024 article image

Різниця між словами So та Such в англійській мові

Ми переконані, що в більшості випадків учні інтуїтивно обирають між such та so, коли практикуються в англійській мові. На жаль, таким чином, вони нерідко роблять помилки. У цій статті ми остаточно визначимось з тим, що означають і коли вживаються ці слова, а також запам’ятаємо різницю між ними та вивчимо сталі вирази. 

 

Правила та винятки вживання so та such у реченнях

 

 1. Such вживається перед іменниками для підкреслення величини, ступеня або якості. Цей термін виражає сильну емоцію або враження:

  • Such a beautiful day! – Такий прекрасний день!

  • She is such an intelligent girl. – Вона така розумна дівчина.

 2. So вживається перед прикметниками та прислівниками. Це слово вказує на ступінь чогось або кількість:

  • The weather is so hot today. – Сьогодні така спекотна погода.

  • He runs so quickly. – Він бігає так швидко.

 3. Проте, існує виняток для вживання so перед іменниками у разі, коли перед ним стоїть much або many:

  • There are so many books on the shelf. – Так багато книг на полиці.

  • He has so much money. – У нього так багато грошей.

 

Різниця у вживанні so та such 

 

Помітно, що so та such мають схоже значення, але вони використовуються в різних контекстах. Such – перед іменниками, щоб виокремити якість або характер предмета, тоді як so перед прикметниками або прислівниками, щоб виокремити ступінь або кількість.

 

 • So вказує на ступінь або кількість, використовується перед прикметниками та прислівниками.

 • Such вказує на величину, ступінь або якість, використовується перед іменниками.

 

Розглянемо приклади з перекладом на українську мову:

 • It's so cold outside. – Така холодна погода на вулиці.

 • She sings so beautifully. – Вона так гарно співає.

 • There are so many books on the shelf. – Так багато книг на полиці.

 • Such a strange day! – Такий дивний день!

 • He is such a handsome man. - Він такий гарний чоловік. 

 • He has so much money. – У нього так багато грошей.

 

Порівняльна таблиця so та such

 

 

Вживання so

Вживання such

Тип

Прикметник або прислівник

Іменник

Приклад

It's so cold outside.

It's such a cold day.

 

She sings so beautifully.

She has such a beautiful voice.

 

He drives so fast.

He is such a fast driver.

Винятки

So much/many, так багато

 

 

Сталі вирази з such та so 

 

Існує чимало сталих виразів, в яких використовується such або so. Ось декілька прикладів:

 • Such a shame – Який сором.

  • It's such a shame that she couldn't come to the party. – Який сором, що вона не змогла прийти на вечірку.

 • Such is life – Таке життя.

  • You win sometimes, you lose sometimes. Such is life. – Ти іноді перемагаєш, а іноді програєш. Таке життя.

 • Such as – Такий як.

  • She enjoys outdoor activities, such as hiking and camping. – Вона любить заняття на відкритому повітрі, такі як піші прогулянки та кемпінг.

 • So far – До цього часу, дотепер.

  • So far, everything is going according to plan. – До цього часу все йде за планом.

 • So what? – Ну і що?

  • So what if he's late? It's not a big deal. – Ну і що, якщо він запізниться? Це не так вже й важливо.

 • So on and so forth – Та так далі.

  • We need to buy groceries, toiletries, so on and so forth. – Нам потрібно купити продукти, засоби особистої гігієни і так далі.

 

А ось популярний вираз so-so (такий собі), вже є застарілим, тож ліпше замінити його словами decent, mediocre або ordinary. 

 

Підсумки

 

Розуміння відмінностей між so та such допоможе вам правильно використовувати їх у вашому мовленні, надаючи вашим висловлюванням більшу точність та додаткове емоційне забарвлення. З належною практикою ви швидко засвоїте ці вирази та зможете використовувати їх з впевненістю, спілкуючись англійською.