Блог

15.02.2024 article image

Привітання з 8 березня англійською мовою

Зима ось-ось підходить до кінця, а це означає, що зовсім скоро настане Міжнародний жіночий день! Щоб завчасно підготувати вітання близьким жінкам та дівчатам, зібрали для вас цілий перелік влучних поздоровлень зі святом англійською. 

 

Вітання з 8 березня подругам 

 

 • Happy International Women's Day to my amazing friend! Your strength, kindness, and laughter make the world brighter. Cheers to our friendship and all the adventures ahead!

 • Щасливого Міжнародного жіночого дня моїй дивовижній подрузі! Твоя сила, доброта і сміх роблять світ яскравішим. Тост нашій дружбі і всім пригодам, що нас чекають!

 

 • My wonderful friend, may your day be filled with love, laughter, and appreciation. Happy International Women's Day to the strong and inspiring woman that you are!

 • Моя чудова подруго, нехай твій день буде наповнений любов'ю, сміхом і вдячністю. Щасливого Міжнародного жіночого дня сильній і натхненній жінці, якою ти є!

 

 • Dear friends, on this special day, I want to express my gratitude for your friendship and support. Happy International Women's Day to the wonderful women who enrich my life!

 • Дорогі подруги, у цей особливий день я хочу висловити свою вдячність за вашу дружбу і підтримку. Щасливого Міжнародного жіночого дня прекрасним жінкам, які збагачують моє життя!

 

Вітання з 8 березня членам сім'ї

 

 • I am wishing all the beautiful women in my family a happy International Women's Day! Your love, wisdom, and support mean everything to me. Thank you for being in my life.

 • Бажаю всім красивим жінкам у моїй родині щасливого Міжнародного жіночого дня! Ваша любов, мудрість і підтримка означають для мене все. Дякую за те, що ви є у моєму житті. 

 

 • Happy International Women's Day to my mom, who is my role model and my source of strength. Your love and guidance have shaped me into the person I am today. I am forever grateful.

 • Щасливого Міжнародного жіночого дня моїй мамі, яка є моїм зразком і моїм джерелом сили. Твоя любов і поради сформували мене у ту людину, якою я є сьогодні. Я назавжди вдячний (-на). 

 

 • To my sisters, Happy International Women's Day! Your bond and support mean the world to me. Here's to celebrating the strong and beautiful women that you are!

 • Щасливого Міжнародного жіночого дня моїм сестрам! Зв’язок з вами та ваша підтримка означають для мене все. Відзначаймо сильних і прекрасних жінок, якими ви є!

 

 • Dear aunties, I want to express my appreciation for your endless love on this special day. Happy International Women's Day to the loving women who brighten our family!

 • Дорогі тітоньки, у цей особливий день я хочу висловити свою вдячність за вашу безмежну любов. Щасливого Міжнародного жіночого дня люблячим жінкам, які роблять нашу родину щасливішою!

 

Вітання з 8 березня колегам

 

 • To my respected colleagues, Happy International Women's Day! Your dedication, talent, and leadership inspire us every day. Here's to breaking barriers and achieving even greater heights together.

 • Шановні колеги, щасливого Міжнародного жіночого дня! Ваша віддача, талант і лідерство надихають нас кожен день. Долаймо разом бар'єри і досягаймо ще більших висот разом.

 

 • Happy International Women's Day to the inspiring women in our department! Your contributions and achievements are invaluable. Let’s celebrate your successes and empower each other.

 • Щасливого Міжнародного жіночого дня натхненним жінкам нашого відділу! Ваш внесок і досягнення неперевершені. Відзначаймо ваші успіхи і підбадьорюймо один одного.

 

 • To the remarkable women on our team, Happy International Women's Day! Your leadership, innovation, and dedication inspire us all.

 • Неймовірним жінкам у нашій команді, щасливого Міжнародного жіночого дня! Ваше лідерство, інновації і працьовитість надихають нас усіх.

 

 • Dear female colleagues, Happy International Women's Day! Your professionalism, talent, and teamwork make our workplace a better place. Here's to celebrating you and all that you do!

 • Дорогі колеги-жінки, щасливого Міжнародного жіночого дня! Ваш професіоналізм, талант і командна робота роблять наше робоче місце кращим місцем. Шануємо вас і все, що ви робите!

 

Привітання з 8 березня коханій дівчині

 

 • My dearest, Happy International Women's Day! Your courage, kindness, and grace inspire me every day. I am grateful for your presence in my life and the love that we share. Here's to many more beautiful moments together.

 • Моя найдорожча, щасливого Міжнародного жіночого дня! Твоя сміливість, доброта і граціозність надихають мене кожен день. Я вдячний за те, що ти є у моєму житті, і за любов, яку ми розділяємо. Нехай буде ще багато прекрасних моментів разом.

 

 • To my beloved, on this special day, I want to honour you for the amazing person that you are. Your passion, resilience, and unwavering support mean everything to me. I love you more than words can express.

 • Моя кохана, у цей особливий день я хочу вшанувати тебе за те, якою неймовірною людиною ти є. Твоя пристрасть, стійкість і невідворотна підтримка означають для мене все. Я кохаю тебе більше, ніж можна сказати словами. 

 

 • Happy International Women's Day to my partner, who brings love and joy into my life every day. Your presence is a blessing, and I am grateful for the bond that we share.

 • Щасливого Міжнародного жіночого дня моїй половинці, яка приносить любов і радість в моє життя кожен день. Твоя присутність – благословення, і я вдячний за зв'язок, який ми розділяємо. 

 

 • My sweetheart, Happy International Women's Day! Your presence in my life is a treasure, and I am grateful for your love and passion. I appreciate the beautiful soul that you are.

 • Моя кохана, щасливого Міжнародного жіночого дня! Твоя присутність у моєму житті – це скарб, і я вдячний за твою любов та пристрасть. Я ціную твою прекрасну душу. 

 

Підсумки

 

Яке б вітання ви не обрали, не бійтесь зробити помилку, адже ваші щирі почуття – це найголовніше! А якщо ви хочете навчитись краще виражати свої емоції англійською, вам точно стануть в пригоді статті нашого блогу.