Блог

08.11.2023 article image

Правила вживання Some, Any, No в англійській мові

Правила вживання some, any та no можуть нерідко спантеличити та заплутати навіть студентів з високим рівнем володіння мовою. Щоб не губитись, варто запам’ятати такі ключові особливості цих слів.

 

Коли використовується Some, Any, No

 

 • Займенник some зазвичай використовують для позначення відомої чи невідомої кількості чогось й загалом він передає здебільшого позитивну конотацію: I’ve found some apples to make an apple pie.

 • Тим часом any вживається для підкреслення можливості вибору з багатьох варіантів з визначеної групи: You can choose any dress you like in this shop.

 • No застосовується для висвітлення відсутності варіантів та є протилежним до займенника any в стверджувальному реченні: No sportswear is allowed in the office.

 

Проте, щоб краще зрозуміти використання та відмінності між цими англійськими займенниками, радимо продовжити ознайомлення з цією статтею. 

 

Правила вживання Some, Any, No

 

Коли використовується Some

 

Some перекладається на українську як якийсь, деякий, трохи. Цей займенник вживається з або замість іменників множини та незлічуваних іменників. Тобто, some пишеться, коли точна кількість елементів не є важливою в певному контексті:

 

 • I know some of his friends well. – Я добре знаю деяких його друзів.

 • I added some honey to the dish. – Я додала трохи меду до страви. 

 

 • Have you ever met a foreigner? – Ви коли-небудь зустрічали іноземця?

 • I’ve met some in the capital. – Я зустрів кількох в столиці. 

 

Крім цього, варто запам’ятати ще такі правила вживання some:

 

1. в запитаннях, де очікується відповідь “так”:

 

Did some of you eat my sweets? – Чи хтось з вас їв мої солодощі?

 

Тобто, мовець очікує почути стверджувальне речення у відповідь.

 

2. в пропозиціях та запитах:

 

Would you like some roasted beef? – Чи бажаєте трохи тушкованої яловичини?

Could you make some corrections in this essay? – Чи не могли б ви зробити декілька виправлень в цьому есе?

 

3. зі злічуваними або іменниками однини в значенні чогось невідомого чи невизначеного:

 

Some weirdo waved at me when I was crossing the road. – Якийсь дивак помахав мені рукою, коли я переходив дорогу. 

 

Коли використовується Any

 

Any означає будь-який, ніякий, скільки-небудь та вживається в стверджувальних реченнях для позначення численної кількості варіантів до вибору або в заперечних реченнях для вказання відсутності чогось:

 

 • He could marry any woman he’d like in the town. – Він міг би одружитись з будь-якою жінкою в місті, яка б йому сподобалась.

 • I don’t have any plans for the Saturday night. – Я не маю жодних планів на вечір суботи.

 

Запам’ятаймо ще більше специфічні правила вживання any:

 

1. з прислівниками hardly, barely, scarcely, що означають ледве, майже, рідко:

 

I have hardly any money right now. – Я ледве маю якісь гроші зараз.

 

2. з without на вказання жодної наявності чогось:

 

He looked at his neighbour without any smile on his face. – Він подивився на свого сусіда зовсім без посмішки на обличчі. 

 

3. після if/whether та для вираження сумнівів:

 

If you need any more help, you can count on me. – Якщо тобі потрібна будь-яка допомога, ти можеш розраховувати на мене.

I don’t think there is any sugar in the buns. – Я сумніваюсь, що в булочках є цукор. 

 

Коли використовується No

 

Як ви вже зрозуміли, no – це не лише негативна відповідь на запитання. No також можна перекласти як ніякий, жоден. Втім, хоч цей займенник і виконує подібну функцію з any, на відміну від останнього, він вживається лише в заперечних реченнях (або доцільнішим буде сказати робить будь-яке речення заперечним):

 

 • I have no time for this nonsense you try to put me in. – Я не маю часу на ці дурниці, в які ти намагаєшся мене втягнути. 

 

Нехай no не таке багатофункціональне як some чи any, цей займенник все ще містить цікаві правила вживання:

 

1. no може виконувати роль підмета у реченні:

 

No quality feedback concerning my work was sent to me. – Мені не було надіслано жодного якісного відгуку стосовно моєї роботи.

 

2. no може вживатись з with в тому ж значенні, що й конструкція without any:

 

I’m afraid we came with no spare tyres here. – Боюсь ми приїхали сюди без запасних шин.

 

3. no та похідний від нього займенник none можуть вживатись зі стверджувальними дієсловами, щоб виразити заперечення:

 

She has no friends. She had some in her hometown but she has none (no one) this year. – У неї немає друзів. Вона мала декілька (друзів) у своєму рідному містечку, але зараз у неї нема жодного (друга чи подруги).

 

Зауважте, що none of може також вживатись на заміну no. Порівняймо:

 

None of the passengers heard fireworks. = No passenger heard fireworks. – Ніхто з пасажирів не чув феєрверків. 
 

Яке обрати з-поміж Some, Any, No

 

Навіть якщо вам все зрозуміло з правил використання займенників some, any та no окремо, у вас все ще можуть виникати питання “Що обрати в заперечному реченні – no чи any?” або “Як зрозуміти коли ставиться some, а коли any в питаннях?” Поспішаємо розвіяти ваші сумніви.

 

Що обрати – No чи Any?

 

Радимо послуговуватись простим правилом для побудови заперечення: в англійському реченні лише один компонент може виражати негативний сенс. Тому, якщо в реченні дієслово є стверджувальним, ставимо no, а коли заперечним – any:

 

 • I have no idea how to get to Vancouver in two hours.

 • I doesn’t have any idea how to get to Vancouver in two hours.

 

Хоч будова цих речень відрізняється, вони перекладаються як “У мене нема жодної ідеї як дістатись до Ванкувера за дві години.”

 

Що обрати – Some чи Any?

 

У випадку з побудовою запитань, різниця між some та any є досить відчутною. екомендуємо слідувати вже вищезгаданому правилу: some вживається лише тоді, коли ми очікуємо або маємо докази того, що пролунає ствердна відповідь. В усіх інших випадках радимо послуговуватись займенником any:

 

 • Hasn’t he got any bonuses in his bank app? – Він не отримав жодних бонусів в додатку свого банку? (ми не знаємо відповіді)

 • Hasn’t he got some bonuses in his bank app? – Хіба ж він не отримав трохи бонусів в додатку свого банку? (ми запитуємо “для галочки”)

 

Порівняльна таблиця вживання Some, Any, No

 

Отож, погляньмо як змінюється сенс речень згідно з використанням кожного з розглянутих сьогодні займенників:

 

Тип речення

Some

Any

No

+

I want to eat some sweets.

Я хочу з’їсти трохи цукерок.

I want to eat any kind of sweets.

Я хочу з’їсти будь-які цукерки.

I don’t want to eat some sweets.

Я не хочу з’їсти аби які цукерки.

I don’t want to eat any sweets. 

Я не хочу їсти жодних цукерок.

I want to eat no sweets.

Я не хочу їсти жодних цукерок.

?

Do you want to eat some sweets? 

Ти ж хочеш з’їсти трохи цукерок?

Do you have any sweets?

Чи є у тебе якісь цукерки?

 

Вправа на самоперевірку з відповідями 

 

А тепер настав час перевірити отримані знання на практиці!

Заповніть пропуски словами some, any або no там, де це необхідно:

 

 1. Do you have _______ siblings?
 2. There are _______ books on the shelf.
 3. I don't have _______ money in my wallet.
 4. Can I have _______ coffee, please?
 5. There are _______ candies left in the jar.
 6. I have _______ questions about our home assignment.
 7. She doesn't have _______ time to meet us today.
 8. Is there _______ milk in the fridge?
 9. I have _______ mates who live in New York.
 10. Sorry, I have _______ idea where your shirts are.

 

Відповіді:

 

 1. any

 2. some

 3. any

 4. some

 5. no

 6. some

 7. any

 8. any

 9. some

 10. no