Блог

09.05.2024 article image

Вивчаємо алфавіт англійської мови

Англійський алфавіт — це основа вивчення англійської мови. Багато хто знає його ще з початкових класів школи, а комусь доводиться проходити все з нуля вже у дорослому віці. 

 

Абетка англійської має свої особливості, які важливо знати кожному студенту для правильного читання. Тому нижче ми розглянемо детальніше, на що варто звернути увагу при вивченні цієї теми.

 

Алфавіт англійської мови: літери та звуки

 

Алфавіт англійської мови складається з 26 літер, які поділяються на відомі нам голосні (vowels) й приголосні (consonants). Серед перших — a, e, i, o, u, а також y, яка залежно від позиції може бути як голосною, так і приголосною. Решта літер в алфавіті — приголосні (але їх ми розберемо трохи далі).

 

 • Алфавіт — впорядкована система літер та інших символів, що використовується для письмового вираження основних звуків мови.

 

Що стосується кількості звуків, то тут дещо складніше. Наприклад, в нашій українській мові їх 33, а в англійській — 44. Це пов'язано з великою кількістю дифтонгів та інших звукових комбінацій. 

 

 • Дифтонг — один цілий звук, що складається з двох коротких ([eɪ], [eə], [ɔɪ]).

 

Ще одна причина такого розмаїття — це те, що літера може позначати одразу кілька звуків і навпаки. А таких випадків чимало.

 

 • Диграф — сполучення двох літер, що позначає один звук (sh [ʃ], ph [f], th [θ] або [ð]). 

 

Англійський алфавіт з транскрипцією

 

Як правильно називаються букви англійського алфавіту можна подивитися в цій таблиці з фонетичною транскрипцією.

 

A a

[eɪ] - ей

H h

[eɪʧ] - ейч

O o

[ou] - оу

V v

[vi:] - ві

B b

[bi:] - бі

I i

[aɪ] - ай(ї)

P p

[pi:] - пі

W w

[ˈdʌblju:] - дабл’ю

C c

[si:] - сі

J j

[dʒeɪ] - джей

Q q

[kju:] - к’ю

X x

[eks] - екс

D d

[di:] - ді

K k

[keɪ] - кей

R r

[ɑ:r] - а:

Y y

[waɪ] - уай

E e

[i:] - і

L l

[el] - ел

S s

[es] - ес

Z z

[zed] - зед

F f

[ef] - еф

M m

[em] - ем

T t

[ti:] - ті

 

G g

[dʒi:] - джі

N n

[en] - ен

U u

[ju:] - ю

 

Зверніть увагу, що в таблиці зазначені як великі літери (large letters), так і звичайні маленькі (small letters). До речі, в англійській мові великі букви також називають capital letters, що в скороченому варіанті звучить як знайомий нам caps (капс).

 

Ще одна варіація назви — upper case та lower case відповідно.

 

Літери з різними фонетичними варіантами

 

В англійській мові чимало літер можуть позначати різні звуки залежно від контексту. Як читаються англійські букви в різних випадках, дивіться нижче:

 

 • A: [eɪ] cake, [æ] hat, [а:] car, [ɔ:] fall, [eə] stare;

 • C: [s] pencil, [k] comb, [ʧ] match;

 • E: [i:] meal, [e] bed, [ɜ:] her, [iə] near;

 • G: [g] big, [dʒ] engine; 

 • I: [ai] night, [i] pig, [ɜ:] bird, [aiə] tired;

 • O: [əʊ] home, [ɒ] hot, [ɜ:] word, [ɔ:] horse, [u:] food, [ʊ] book, [aʊ] brown, [ɔɪ] enjoy, [ʊə] poor;

 • P: [p] pencil, [f] photo;

 • S: [s] seven, [z] days, [ʃ] shop;

 • T: [t] teacher, [ð] there, [θ] thick;

 • U: [u:] blue, [ʌ] nuts, [ʊ] put, [ɜ:] hurt;

 • Y: [ai] try, [i] happy, [j] yellow.

 

Трохи про буквосполуки

 

Цілі групи приголосних, серед яких немає голосних, називаються consonant clusters. Вони можуть зустрічатися на початку (splash), в середині (promptly) та наприкінці слів (months).

 

Але нагромадження звуків при цьому немає, адже тут ситуацію рятують дифтонги, про які ми писали вище. Які вони бувають?

 

 • ch [tʃ] — church [tʃɜːtʃ];

 • sh [ʃ] — shock [ʃɑːk];

 • th [θ] — health [helθ];

 • th [ð] — these [ðiːz];

 • ph [f] — philosophy [philosophy].

 

Серед голосних літер також зустрічаються комбінації, які ніби зливаються й утворюють новий звук.

 

 • ea [iː] — heat [hiːt], [ɛ] — thread [θrɛd];

 • ie [aɪ] — pie [paɪ];

 • ou [aʊ] — trousers [ˈtraʊzərz];

 • ei [eɪ] — vein [veɪn];

 • oo [uː] — cool [kuːl].

 

І наостанок, те, що часто збиває з пантелику навіть досвідчених студентів — «тихі» літери. Як можна здогадатися, їх видно при написанні, але не чутно при вимові (правильній).

 

 • b — lamb [læm], thumb [θʌm];

 • c — science [ˈsaɪəns], muscle [ˈmʌsəl];

 • d — Wednesday [ˈwɛnzdeɪ];

 • e — achieve [əˈtʃiːv], forgive [fərˈɡɪv];

 • g — sign [saɪn], foreign [ˈfɔːrən];

 • h — white [waɪt], honest [ˈɒnɪst];

 • k — knife [naɪf], knee [niː];

 • l — salmon [ˈsæmən], folk [foʊk];

 • n — autumn [ˈɔːtəm], column [ˈkɑːləm];

 • p — receipt [rɪˈsiːt], pneumonia [njuːˈmoʊniə];

 • t — castle [ˈkæsəl], whistle [ˈwɪsl];

 • w — wreck [rɛk], wrist [rɪst];

 • x — bordeaux [bɔːrˈdəʊ].

 

Поширені помилки

 

При вивченні англійського алфавіту та його звуків, існують деякі типові помилки вимови, що часто виникають у студентів. Ось деякі з них.

 

 1. Невірна вимова дифтонгів. Наприклад, ai у слові pain [peɪn].

 2. Неправильна вимова буквосполук, як-от th у слові Thames [temz], gh у словах laugh [læf], through [θruː] або thought [θɑːt].

 3. Неправильна вимова голосних звуків у закритих та відкритих складах. Наприклад, i у слові sit [sɪt], bike [baɪk] або sheep [ʃiːp]; o у слові hot [hɒt] або go [ɡoʊ].

 4. Плутання звуків приголосних, як-от с у слові cigarette [ˈsɪɡəret], s у слові reason [ˈriːzən].

 

Цікаві факти про англійську абетку

 

Англійський алфавіт бере свої коріння в латинському алфавіті, який, своєю чергою, походить від грецького. Навіть його назва — це комбінація двох перших літер alpha + bēta. 

 

Хоча англійська абетка однакова для британського й американського інглішу, вони відрізняються вимовою деяких літер. Наприклад, R у британській англійській може бути м'яким, тоді як в американській він зазвичай звучить чітко. Назва літери Z у британській читається як [zɛd], а в американській — як [ziː]. 

 

Як було зазначено, зараз в англійському алфавіті 26 букв, але донедавна (до 1835 року) їх було 27. Ще однією літерою вважався амперсанд — &, який ми використовуємо для позначення слова and (та) у скороченнях.

 

Літера W також є досить молодою. Спочатку вона була лігатурою двох літер V (VV), що відтворювало латинський гліф «ƿ» (wynn) з давньоанглійської мови. Вже потім вона стала коротшою та сучаснішою W. 

 

 • Лігатура — об'єднання двох літер в один символ.

 

Найбільш вживаною є літера Е, найменш — Z, а наймолодшою стала літера J.

 

В англійській мові існує поняття «alphabet soup». В прямому значенні це суп з макаронами у вигляді літер, популярна дитяча страва. За допомогою неї діти можуть вчити, повторювати абетку, утворювати слова прямо в тарілці, поки їдять. А в переносному значенні вираз означає мішанину; щось, в чому важко розібратися. Особливо коли в реченні є нагромадження якихось скорочень чи абревіатур.

 

Як вивчити англійський алфавіт

 

Вивчення абетки може бути доволі простим процесом, особливо якщо використовувати певні методи та лайфхаки. Ось декілька базових порад, як вивчити англійський алфавіт.

 

 1. Починайте з простих звуків і літер, а вже далі переходьте до буквосполук.

 2. Створіть асоціації між літерами та знайомими вам словами, які починаються з них: с - cider, d - doorbell і так далі.

 3. Вивчайте літери та звуки в контексті (слів, виразів). Можна скористатися дитячими флешкартками з літерами та пов'язаними з ними зображеннями, або ж просто знайти аналогічні мобільні додатки. Потроху починайте читати цілі тексти, від декількох речень до простих дитячих творів.

 4. Використовуйте ігри, пазли, кросворди й інші вправи. Наприклад, складайте слова з літер або знаходьте слова, які починаються з певної літери.

 

Окремої уваги вартий всім відомий метод пісень. Зазвичай він ефективний для дітей, але дорослі також можуть ним скористатися. За допомогою музичної асоціації, ритму та повторенням, літери легше запам'ятовуються, зокрема їхня послідовність в абетці.

 

Висновок

 

Для успішного вивчення англійського алфавіту рекомендується використовувати асоціації, вивчати його контекстно, залучати аудіо матеріали для правильної вимови, грати в ігри та практикуватися щодня. Сподіваємося, стаття стала корисною для тих, хто прагне вивчити тему та покращити свої навички в англійській мові загалом.